ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PetroGaz.

Καλώς ήρθατε στην εφαρμογή PetroGaz!

Η χρήση της παρούσας εφαρμογής διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις,  τους οποίους ο χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και να συμμορφώνεται πλήρως με αυτούς. Η χρήση της εφαρμογής προϋποθέτει και συνεπάγεται την αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, όπως ισχύουν κάθε φορά. Αν δεν συμφωνείτε με κάποιον από αυτούς τους όρους, δεν μπορείτε να κάνετε χρήση ή να έχετε πρόσβαση στην παρούσα εφαρμογή.

 1. Γενικές Πληροφορίες.
 • Αποκλειστικός δικαιούχος και υπεύθυνος της παρούσας εφαρμογής είναι η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας αρ. 57, Τ.Κ. 10679, αρ. ΓΕΜΗ 0286801000, www.petrogaz.gr
 • Η PetroGaz δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να προβαίνει οποτεδήποτε σε τροποποίηση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης της εφαρμογής χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ενημέρωση.
 • Με την αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων και τη χρήση του λογισμικού της εφαρμογής, αποδέχεσθε ρητά τη συλλογή και χρήση των πληροφοριών σας και των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς που εξυπηρετούνται από την εφαρμογή και σύμφωνα με τους παρόντες όρους, την πολιτική απορρήτου της PetroGaz και την κείμενη νομοθεσία.
 • Η παρούσα εφαρμογή παρέχεται δωρεάν. Η PetroGaz δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για επιβαρύνσεις και χρεώσεις που τυχόν σας επιβληθούν από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, με την οποία συνεργάζεστε, για τη χρήση της παρούσας εφαρμογής.
 • Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της εφαρμογής διέπεται από ειδικότερους όρους, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα ενιαίο σύνολο με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση τυχόν διαφοροποίησης, οι ειδικοί όροι υπερισχύουν των γενικών. Τυχόν ακυρότητα όρων του παρόντος δεν συνεπάγεται ακυρότητα των υπολοίπων όρων. Η τυχόν μη ενάσκηση ή καθυστέρηση ενάσκησης από την PetroGaz των δικαιωμάτων της σύμφωνα με τους παρόντες όρους δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά.
 1. Περιεχόμενο Εφαρμογής
 • Η εφαρμογή PetroGaz προσφέρει στους χρήστες άμεση πρόσβαση σε ένα πλήθος χρήσιμων υπηρεσιών, όπως άμεση ενημέρωση και πρόσβαση σε όλα τα εγκεκριμένα σημεία πώλησης εμφιαλωμένου υγραερίου της PetroGaz, παραγγελία χύμα υγραερίου μέσω της φόρμας παραγγελίας της εφαρμογής, άμεση εύρεση του πλησιέστερου συνεργαζόμενου πρατηρίου υγραερίου κίνησης (Autogas) και πλοήγηση του χρήστη προς αυτό, καθώς και άλλες δυνατότητες.  
 • Το περιεχόμενο της παρούσας εφαρμογής και οι δυνατότητες που προσφέρει καθορίζονται από την PetroGaz και δεν επιδέχονται τροποποιήσεων ή παρεμβάσεων εκ μέρους των χρηστών.
 • Η PetroGaz καταβάλλει κάθε προσπάθεια και επιμέλεια ώστε οι πληροφορίες και τα στοιχεία που διατίθενται μέσω της εφαρμογής να έχουν πληρότητα, εγκυρότητα και ακρίβεια, ωστόσο δεν μπορεί να εγγυηθεί με απόλυτο τρόπο την ακρίβεια, την πληρότητα, την τεχνική διαθεσιμότητα και την ανά πάσα στιγμή εγκυρότητα των πληροφοριών και του περιεχομένου της εφαρμογής. Η PetroGaz δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη (συμπεριλαμβανομένου και οποιουδήποτε συνεργάτη της) για τυχόν μη επικαιροποίηση ή έλλειψη πληρότητας ή ακρίβειας των παρεχομένων δια της εφαρμογής πληροφοριών.  
 • Η εφαρμογή μπορεί να παραπέμπει μέσω συνδέσμων, hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες/εφαρμογές τρίτων, εμπορικών αντιπροσώπων κλπ. Αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη λειτουργία, την ασφάλεια, τη νομιμότητα και την εγκυρότητα του περιεχομένου άλλων ιστοσελίδων/εφαρμογών είναι οι φορείς και πάροχοι αυτών. Ως εκ τούτου οι χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν εκ των προτέρων γνώση των όρων χρήσης και της πολιτικής απορρήτου των συγκεκριμένων ιστοσελίδων/εφαρμογών, εφόσον προτίθενται να κάνουν χρήση αυτών. Η PetroGaz δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη έναντι των χρηστών της παρούσας εφαρμογής για το περιεχόμενο ιστοσελίδων/εφαρμογών τρίτων και τις υπηρεσίες/προϊόντα που προσφέρονται από τρίτους ούτε για την εκ μέρους των χρηστών χρήση των ιστοσελίδων/εφαρμογών τρίτων.
 • Η PetroGaz δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών για οποιαδήποτε τυχόν ζημία χρηστών ή τρίτων από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη της εφαρμογής ή/και τη χρήση της εφαρμογής ή/και πληροφορίες ή/και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτής.    
 1. Υποχρεώσεις των χρηστών της εφαρμογής
 • Ο χρήστης της εφαρμογής υποχρεούται να κάνει σύννομη χρήση αυτής και να τηρεί τη νομοθεσία και τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, απέχοντας από κάθε παράνομη, αθέμιτη, καταχρηστική και αντίθετη προς τα συναλλακτικά ήθη χρήση της εφαρμογής.
 • Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το εμπορικό σήμα, τα διακριτικά γνωρίσματα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα κείμενα, τα δεδομένα και προγράμματα της PetroGaz, καθώς και ο τρόπος παρουσίασης και λειτουργίας τους στην εφαρμογή, αποτελούν αντικείμενο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της εταιρείας PetroGaz ή του Ομίλου Veroniki Holding SpA, στον οποίο ανήκει η εταιρεία PetroGaz και επομένως προστατεύονται από την κείμενη νομοθεσία από κάθε είδους προσβολή αυτών. Απαγορεύεται απολύτως στον χρήστη η εν όλω ή εν μέρει αντιγραφή, αναπαραγωγή, απομίμηση, διάδοση, διάθεση, μετάδοση, οικονομική εκμετάλλευση ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο – πλην των καθοριζομένων από την παρούσα εφαρμογή - χρήση αυτών ή η με οποιονδήποτε τρόπο προσβολή, αλλοίωση ή παραποίηση αυτών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Ομοίως ο χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι τυχόν επωνυμίες, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα τρίτων συνεργαζόμενων με την PetroGaz για τους σκοπούς της παρούσας εφαρμογής, τα οποία μπορεί να προβάλλονται μέσω της εφαρμογής ή να γίνεται παραπομπή στις αντίστοιχες ιστοσελίδες/εφαρμογές που τα περιέχουν, αποτελούν επίσης αντικείμενα προστασίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Απαγορεύεται απολύτως στον χρήστη η εν όλω ή εν μέρει αντιγραφή, αναπαραγωγή, απομίμηση, διάδοση, διάθεση, μετάδοση, οικονομική εκμετάλλευση ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο – πλην των καθοριζομένων από τις αντίστοιχες ιστοσελίδες/εφαρμογές - χρήση αυτών ή η με οποιονδήποτε άλλον τρόπο προσβολή, αλλοίωση ή παραποίηση αυτών.
 • Απαγορεύεται αυστηρά κάθε ενέργεια που αντίκειται στο νόμο και που μπορεί να βλάψει με οποιονδήποτε τρόπο την PetroGaz ή/και τρίτους, μέσω της παρούσας εφαρμογής, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: η καθ’ οιονδήποτε τρόπο επέμβαση επί της εφαρμογής με σκοπό την τροποποίηση ή αλλοίωση του περιεχομένου της, η παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου σχετικά με το περιεχόμενο της εφαρμογής, η προσβολή της εικόνας, της φήμης και της αξιοπιστίας της PetroGaz ή του Ομίλου Veroniki Holding SpA, στον οποίο ανήκει η εταιρεία PetroGaz, η θέση σε κίνδυνο της ασφάλειας των συναλλαγών ή η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο υπονόμευση της ασφάλειας και της ποιότητας του λογισμικού της εφαρμογής ή η παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στην εφαρμογή ή της απρόσκοπτης χρήσης αυτής, η εγκατάσταση ή/και προώθηση με οποιονδήποτε τρόπο μη εγκεκριμένων από την PetroGaz διαφημιστικών μηνυμάτων ή ανεπιθύμητων/μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam), οι αλυσιδωτές επιστολές και εν γένει η εγκατάσταση ή προώθηση οποιουδήποτε μη εγκεκριμένου από την PetroGaz περιεχομένου και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο επέμβαση στην εφαρμογή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της PetroGaz.  
 • Σε περίπτωση παράβασης των παρόντων όρων ως και της κείμενης νομοθεσίας η PetroGaz επιφυλάσσεται ρητά για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός της για την άρση κάθε παράνομης προσβολής των δικαιωμάτων της και την παράλειψή της στο μέλλον καθώς και για την αποκατάσταση κάθε ζημίας της (θετικής ή αποθετικής) ή/και τη χρηματική ικανοποίησή της λόγω ηθικής βλάβης.
 1. Διαθεσιμότητα και ασφάλεια της εφαρμογής.
 • Η PetroGaz είναι αποκλειστική δικαιούχος της παρούσας εφαρμογής και έχει το δικαίωμα να προβαίνει οποτεδήποτε σε οποιουδήποτε είδους τροποποιήσεις του περιεχομένου της ή να διακόπτει ή να αναστέλλει τη λειτουργία της ή να καταργεί μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της, με ή χωρίς προειδοποίηση.
 • Η PetroGaz λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία και τη διαρκή διαθεσιμότητα της εφαρμογής στους χρήστες, αλλά η διαθεσιμότητά της μπορεί να εξαρτηθεί και από άλλες αιτίες, που δεν εξαρτώνται από την PetroGaz, όπως από τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών ή το μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Ως εκ τούτου η PetroGaz δεν φέρει καμία ευθύνη αν τυχόν η εφαρμογή δεν είναι προσωρινά διαθέσιμη ή οι χρήστες δεν μπορούν να συνδεθούν με αυτήν ή αν περιοριστούν οι λειτουργίες της.
 • Αν και έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την ασφαλή χρήση της εφαρμογής και την προστασία της από κακόβουλο λογισμικό, ψηφιακούς ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία, και εν γένει από οποιαδήποτε μη εγκεκριμένη από την PetroGaz επέμβαση σε αυτήν, που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του περιεχομένου της, κανένα σύστημα μέτρων ασφαλείας δεν εξασφαλίζει απόλυτη (100%) προστασία. Ως εκ τούτου κάθε χρήστης θα πρέπει να μεριμνά για την προστασία της συσκευής/μέσου πρόσβασής του στην εφαρμογή με δικά του μέσα (π.χ. χρήση antivirus) πριν κάνει οποιαδήποτε χρήση της εφαρμογής.
 • Η PetroGaz δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκληθεί στους χρήστες από τη χρήση της εφαρμογής ή την περιήγησή τους σ’ αυτήν ή από τυχόν μη ορθή λειτουργία της για οποιονδήποτε λόγο ή από παραβίαση της ασφάλειάς της ή από έλλειψη συμβατότητας της συσκευής του χρήστη ή από μη κατάλληλους χειρισμούς εκ μέρους του.   
 • Επισημαίνεται ότι οι ενημερώσεις της εφαρμογής (updates) είναι απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία της και πρέπει να γίνονται από τον χρήστη. Ο χρήστης δεν μπορεί  να έχει πρόσβαση σε ενημερωμένη/αναθεωρημένη έκδοση της εφαρμογής, αν δεν έχει εγκαταστήσει τις εκάστοτε ενημερώσεις ή αν η συσκευή του δεν είναι κατάλληλη να τις δεχθεί.          
 1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  
 • Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που μπορεί να συλλέγονται μέσω της παρούσας εφαρμογής είναι η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας αρ. 57, Τ.Κ. 10679, αρ. ΓΕΜΗ 0286801000, www.petrogaz.gr
 • Η PetroGaz ως υπεύθυνος επεξεργασίας τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα EE/679/2016 (GDPR) και της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας (ν. 4624/2019), όπως εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα και με τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΧ).
 • Η PetroGaz δύναται να συλλέγει, διατηρεί και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα χρηστών της εφαρμογής, υπό τους όρους νομιμότητας του άρθρου 6 ΓΚΠΔ, (συγκατάθεση, σύμβαση, έννομο συμφέρον, συμμόρφωση σε νομικές υποχρεώσεις) αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς που εξυπηρετεί η παρούσα εφαρμογή και μόνο στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την παροχή των υπηρεσιών μέσω της εφαρμογής καθώς και για την εκπλήρωση νομικών, φορολογικών και λοιπών υποχρεώσεών της και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών.
 • Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της εφαρμογής είναι αυτά που ο ίδιος ο χρήστης παρέχει με τη συγκατάθεσή του στην έκταση που είναι αναγκαία για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της εφαρμογής και την μέσω αυτής εκτέλεση παραγγελίας ή άλλης ηλεκτρονικής σύμβασης ή συναλλαγής.
 • Η συλλογή δεδομένων γίνεται απευθείας από το χρήστη όταν αυτός συμπληρώνει  τη φόρμα παραγγελίας της εφαρμογής ή σε περίπτωση που ο χρήστης είναι και συνεργάτης της PetroGaz, όταν καταχωρούνται στοιχεία του στην εφαρμογή. Τα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να συλλέγονται είναι τα εξής : ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας/έδρας, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., επαγγελματική δραστηριότητα, τόπος παράδοσης, στοιχεία επικοινωνίας π.χ. τηλέφωνο, email.  
 • Η PetroGaz λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή χρήση και διατήρηση των προσωπικών δεδομένων (κρυπτογράφηση, ψευδωνυμοποίηση, χρήση firewalls κλπ) και την αποτροπή κάθε είδους παραβίασής τους, όπως τυχαίας ή παράνομης καταστροφής, απώλειας, μεταβολής, άνευ άδειας κοινολόγησης ή πρόσβασης αυτών.  
 • Ως υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων έχετε εκ του νόμου τα δικαιώματα της πρόσβασης, της διόρθωσης, της διαγραφής, του περιορισμού της επεξεργασίας, της φορητότητας, της εναντίωσης και στο μέτρο που η επεξεργασία εξαρτάται από τη συγκατάθεσή σας, το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης αυτής, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας πριν από την ανάκληση. Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr@petrogaz.gr Επίσης έχετε γενικά το δικαίωμα υποβολής καταγγελιών στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Αναλυτικά η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου της PetroGaz, η οποία ενσωματώνεται στο παρόν δια παραπομπής και αποτελεί ενιαίο σύνολο με τους παρόντες όρους, είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της www.petrogaz.gr, όπου μπορείτε να τη διαβάσετε.
 • Μέσω της παρούσας εφαρμογής παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης ή παραπομπής σε ιστοσελίδες/εφαρμογές τρίτων. Για την προστασία, την ασφάλεια και την κάθε είδους επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας κατά την οποιαδήποτε χρήση ιστοσελίδων/εφαρμογών τρίτων και την μέσω αυτών παροχή υπηρεσιών ή προϊόντων αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι οι φορείς και πάροχοι των αντίστοιχων ιστοσελίδων/εφαρμογών. Η PetroGaz δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε μη σύννομη χρήση ή παραβίαση προσωπικών δεδομένων σας από τη χρήση ιστοσελίδων/εφαρμογών τρίτων, στις οποίες η παρούσα εφαρμογή μπορεί να παραπέμπει.
 • Επισημαίνεται ότι για την αξιοποίηση ορισμένων δυνατοτήτων της παρούσας εφαρμογής, όπως π.χ. για την πλοήγηση του χρήστη στο πλησιέστερο συνεργαζόμενο πρατήριο, εφόσον o χρήστης επιλέγει τη συγκεκριμένη υπηρεσία, απαιτείται η χρήση εργαλείων/χαρτών/μηχανισμών τρίτων για τον εντοπισμό της θέσης του χρήστη (γεωεντοπισμός) και ακολούθως την πλοήγησή του προς την κατεύθυνση που έχει επιλέξει (χρήση GPS). Εφόσον κάνετε χρήση της συγκεκριμένης δυνατότητας, αποδέχεστε τη γνωστοποίηση της παρουσίας σας για την πλοήγησή σας μέσω αυτών των λειτουργιών. Η PetroGaz σας ενημερώνει ότι δεν αποκτά πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα (σχετικά με τον γεωεντοπισμό σας κλπ), δεν τα διαβιβάζει, ούτε τηρεί αρχείο αυτών.
 1. Χρήση ηλεκτρονικών αρχείων  
 • Η PetroGaz μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης του χρήστη της παρούσας εφαρμογής κάνοντας χρήση ορισμένων τεχνολογιών, δηλαδή μικρά ηλεκτρονικά αρχεία, τα οποία αποθηκεύονται στη συσκευή του χρήστη και προορίζονται αποκλειστικά για την κάλυψη των λειτουργικών απαιτήσεων της εφαρμογής. Χρησιμοποιούνται για ορισμένες λειτουργίες της εφαρμογής, τη διευκόλυνση της πρόσβασης του χρήστη και για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας. Οι κατηγορίες αρχείων, που χρησιμοποιούνται από την παρούσα εφαρμογή, είναι :  

α. Λειτουργικά αρχεία/αρχεία με δεδομένα, που δεν σχετίζονται με την ταυτότητα του χρήστη, τα οποία είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία της εφαρμογής.

β. Αρχεία με διαγνωστικά δεδομένα σχετικά με τον τρόπο χρήσης και λειτουργίας της εφαρμογής, όπως ενδεικτικά η διεύθυνση IP της συσκευής, το λειτουργικό σύστημα της συσκευής, ο φορέας κινητής τηλεφωνίας ή άλλα λειτουργικά στοιχεία της συσκευής του χρήστη.

γ. Αρχεία με πληροφορίες, που επιτρέπουν στην εφαρμογή να θυμάται τις επιλογές του χρήστη, όπως π.χ. τη γλώσσα ή την περιοχή, με σκοπό τη διευκόλυνσή του.

 • Η συλλογή των ανωτέρω πληροφοριών αποσκοπεί αποκλειστικά στην ορθή, εύχρηστη αλλά και ασφαλή χρήση της εφαρμογής.
 1. Λήψη ενημερώσεων σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες της PetroGaz.
 • Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να επιλέξει εάν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερώσεις από την PetroGaz σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, μέσω newsletters, emails, sms ή σχετικούς συνδέσμους. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει τέτοιου είδους ενημερώσεις, παρέχεται η δυνατότητα να ζητήσει τη διακοπή τους με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση  info@petrogaz.gr.   
 1. Λοιποί όροι
 • Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιοσδήποτε όρος τυχόν καταστεί αντίθετος με την ισχύουσα νομοθεσία παύει αυτοδικαίως να ισχύει.
 • Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που μπορεί να προκύψει από τους παρόντες όρους και τη χρήση της παρούσας εφαρμογής είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.  
 • Για οποιοδήποτε ερώτημα ή πρόβλημα αντιμετωπίσετε σε σχέση με την παρούσα εφαρμογή, μπορείτε να απευθύνεστε στην PetroGaz στο email : info@petrogaz.gr ή στο τηλ. 2103692700.